ارتباط آسان، با محصولات کابلان
صفحه اصلی / محصولات / سیم دولای تلفنی (رانژه)
سیم دولای تلفنی (رانژه)
سیم دولای تلفنی (رانژه)ساختمان:
1. هادی: مس آنیل شده قلع اندود 
2. عایق: P.V.C از نوع YI3 و YI1
ولتاژکار: 400 ولت 
استاندارد: مخابرات ایران - VDE 0815 & 0812
کاربرد: جهت ارتباط بین قسمتهای مختلف کافوها و مراکز تلفن خودکار و استفاده در سیستم های سویچینگ ، ارتباطی - اطلاعاتی و تلفنی
مشخصات فنی
تعداد سیم x قطر هادی ضخامت عایق میانگین قطر خارجی سیم میانگین قطر خارجی زوج حداکثر مقاومت هادی در
20° c
حداکثر مقاومت عایقی وزن تقریبی
mm mm mm mm Ω/Km MΩ/Km Kg/Km
2 x 0.4 0.3 1 2 147 500 5
2 x 0.5 0.3 1.1 2.2 95 500 6.5
2 x 0.6 0.3 1.2 2.4 65 500 8.2
:سایر محصولات