ارتباط آسان، با محصولات کابلان
صفحه اصلی / محصولات
محصولات
جهت مشاهده مشخصات هر محصول و اطلاعات فنی آن، روی محصول مورد نظر کلیک نمایید.

سیم دولای تلفنی (رانژه)
سیم افشان ساختمانی جهت مصارف عمومی

سیم دوبل هوایی بدون مهار سیم دوبل هوایی مهاردار

کابل مخابراتی داخل تاسیسات (باحفاظ الکترواستاتیکی)  کابل تلفنی و آیفونی (بدون حفاظ الکترواستاتیکی)

کابل مخابراتی خارج تاسیسات ( باحفاظ الکترواستاتیکی)  کابل مخابراتی مهار سر خود

  کابل کواکسیال