ارتباط آسان، با محصولات کابلان
خط مشی
شرکت کابلان با بهره گیری از دستاوردهای تکنولوژی و ماشین آلات داخلی و خارجی در مسیر بهبود کیفیت مستمر، علاوه بر تضمین کیفیتی محصولات خود، اعتماد و تعهد خود را در برقراری و حفظ سیستم تضمین کیفیت مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی اعلام می دارد تا اطمینان یابد فرآورده ها و خدمات عرضه شده توسط این شرکت با اهداف مورد انتظار مشتریان سازگار بوده و در عمل قابلیت اطمینان آنها مطابق استانداردهای بین المللی، ملی و شرکت مخابرات ایران، تضمین شده است.

در این راستا اهداف کیفی شرکت به شرح زیر می باشد:

1) جلب رضایت و اعتماد مشتریان و توجه کامل به اصل مشتری گرایی
2) حفظ، ارتقاء و بهبود کیفیت محصولات تولید شده و استمرار آن
3) به کار بردن روشها، تکنیکها، ابزارها و مواد اولیه مرغوب
4) توجه به اصل پیگیری جهت رفع عیوب محصولات
5) ارتقاء کیفیت منابع انسانی شرکت
6) بهره گیری از کلیه توانا ییهای فکری و استفاده از ایده های سازنده آنان از طریق اجرای مدیریت مشارکتی
7) افزایش سهم شرکت از بازارهای داخلی و تلاش جهت صادرات
8) افزایش بهره وری در تمام زمینه ها با حفظ کیفیت و استفاده بهینه از منابع ملی و داخلی