ارتباط آسان، با محصولات کابلان
صفحه اصلی
سیم و کابل کابلان
درباره کابلان
شرکت کابلان در سال 1368 با تکیه بر تجربیات 20 ساله مدیران شرکت در زمینه صنعت برق و مخابرات تاسیس و آغاز به کار نمود. با توجه به نیاز کشور و توان علمی کارشناسان و متخصصین با تجربه شرکت محور اصلی تولیدات بر پایه سیم و کابل مخابراتی گذاشته شد و تا امروز توانسته ایم با اکثر شرکتهای مخابرات استانها و پیمانکاران آنها همکاری بسیار خوبی داشته باشیم بطوریکه اکنون بالغ بر 4000 MCM انواع سیم و کابل مخابراتی شرکت کابلان در شبکه مخابراتی کشور نصب شده و با موفقیت مورد استفاده قرار می گیرد.
تائیدیه ها
تائیدیه ها