ارتباط آسان، با محصولات کابلان
صفحه اصلی / محصولات / سیم افشان ساختمانی جهت مصارف عمومی
سیم افشان ساختمانی جهت مصارف عمومی
سیم افشان ساختمانی جهت مصارف عمومی ساختمان: 
1. هادی: مس آنیل شده از نوع کلاس 5 
2. عایق: P.V.C از نوع C 
ولتاژاسمی: 750-450 ولت
استاندارد: ISIRI(607)02-IEC 227 02/H05 V-K 
کاربرد: جهت استفاده در تاسیسات داخلی در مناطق خشک، استفاده در مدارهای الکتریکی و دستگاهها و ... استفاده از این سیم مستقیما زیر گچ مجاز نیست.
مشخصات فنی
سطح مقطع اسمی حداکثر قطر مفتولها ضخامت عایق حداکثر قطر سیم حداکثر مقاومت هادی در 20° c جریان مجاز در 20° c وزن تقریبی
mm2 mm mm mm MΩ/Km A Kg/Km
0.5 0.21 0.6 2.5 39 2.5 9
0.75 0.21 0.6 2.7 26 10 12
1.0 0.21 0.6 2.8 19.5 12 15
1.5 0.26 0.7 3.4 13.3 16 21
2.5 0.26 0.8 4.1 7.98 21 23
4.0 0.31 0.8 4.8 4.95 27 49
6.0 0.31 0.8 5.3 3.30 35 69
10 0.41 1.0 6.8 1.91 48 125
16 0.41 1.0 8.1 1.21 65 194
25 0.41 1.2 10.2 0.78 88 297
:سایر محصولات