ارتباط آسان، با محصولات کابلان
صفحه اصلی / تحقیق و توسعه / طرح توسعه شرکت
طرح توسعه شرکت
شرکت کابلان می کوشد تا با شناخت دقیق نیازها و انتظارات مشتریان ،رعایت الزامات قانونی ، قراردادی و استانداردی ، کسب آموزشها و مهارتهای لازم و به کار گیری آخرین یافته های تکنولوژیکی از طریق ارتباط تنگاتنگ با موسسات پژوهشی ، کیفیت و کمیت محصولات تولیدی در زمینه سیم وکابلهای مخابراتی و برق را افزایش داده و بهبود بخشد . لذا در این راستا با افزایش سالن تولید ،خریداری دستگاههای جدید ،تجهیز آزمایشگاه مدرن در زمینه تست سیم وکابل و مواد اولیه و تقویت واحد کنترل کیفیت ، در صدد این مهم بر آمده و امید است با عنایات خداوند متعال ، تدبیر و تخصص مدیران و همت و همکاری پرسنل شرکت ، هر چه زودتر شاهد تحقق اهداف عالیه طرح توسعه شرکت کابلان باشیم .